Ogólnopolskie spotkanie zespołu ds. bibliografii regionalnej – Katowice

W dniach 5-6 października 2023 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się XLIII Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dzięki uprzejmości zespołu ds. bibliografii regionalnej zarządu głównego SBP, uczestniczyłem jako przedstawiciel firmy Trzecia Strona, jednego z sponsorów – w XLIII ogólnopolskim spotkaniu w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Konferencja miała na celu skupienie uwagi na tematach związanych z bibliografią regionalną, historią i charakterystyką poszczególnych rejonów Polski, a także poruszała ważne tematy związane z rozwojem współczesnej bibliografii, zautomatyzowaniem pracy i cyfryzacją zbiorów. Spotkanie odbyło się w obszernej auli Parnassos i rozpoczęło przywitaniem zaproszonych gości przez Przewodniczącą Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich panią Marzenę Przybysz. Następnie dr Agnieszka Megiera, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora ds. Książnicy w Bibliotece Śląskiej, wygłosiła referat omawiający pierwsze stulecie Biblioteki Śląskiej, a w tym niezwykłe losy księgozbioru biblioteki. W dalszej kolejności głos zabrali:

 • hab. Zdzisław Gębołyś z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który omówił „Niemieckie bibliografie śląskie do 1945 roku”.
 • Andrzej Prządka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach przedstawił „Wybrane publikacje dotyczące historii regionu siedleckiego wydane po roku 2013”.
 • Katarzyna Nazim z Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu skupiła się na „Bibliografiach Sądecczyzny”.
 • Anita Tomanek z Biblioteki Śląskiej w Katowicach poruszyła temat „Bibliografii na Śląsku, Śląsk w bibliografii”.
 • Dorota Jasek z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przedstawiła „Kilka słów na temat bibliografii regionalnej Bielska-Białej i powiatu bielskiego”.
 • Joanna Filipiak Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej opowiedziała o „Śląsku literackim – bibliografii książki śląskiej”.
 • Agnieszka Kowalska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej podzieliła się informacjami na temat „Cyfryzacji zbiorów regionalnych”.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad wszystkim gościom zaproponowano udział w dwóch bardzo atrakcyjnych wycieczkach z przewodnikiem: zwiedzanie kopalni Guido lub Muzeum Śląskiego. Wybrałem wyprawę do kopalni, gdzie na 320 metrach pod ziemią, zapoznając się z rozwojem techniki górniczej od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych, spacerowaliśmy i podziwialiśmy surowe pokłady węgla kamiennego oraz pracę dwóch potężnych kombajnów górniczych.

Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od zwiedzania Instytutu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej.

Dzięki uprzejmości pracowników mogliśmy zobaczyć bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia do skanowania i digitalizacji zbiorów biblioteki, w tym stanowisko do digitalizacji obiektów trójwymiarowych (kostiumy teatralne). Następnie udaliśmy się ponownie do auli, gdzie dr Remigiusz Lis zaprezentował interesujący referat pt. „Cyfrowy kontekst bibliografii regionalnej”, omawiający nowe wyzwania stojące przed bibliografami w erze cyfryzacji praktycznie każdego przedmiotu życia codziennego.

Potem swoje referaty wygłosili:

 • Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, który w swoim wystąpieniu odnosząc się do słów Stanisława Wyspiańskiego: „…żeby być czymś na tej wadze, gdzie się wszystko niańczy w bladze”, zastanawiał się nad wyzwaniami współczesności w kontekście bibliografii regionalnej,
 • Sponsor: Krzysztof Henne z Sygnity Business Solutions przedstawił „O-Cal od zapomnienia. Przemyt w PROLIB INTEGRO”.
 • Następnie ja zaprezentowałem unikatowe oprogramowanie dedykowane do prowadzenia bibliografii regionalnej oraz biblioteki cyfrowej (BIBLIOGRAFIA.PL oraz EFOROS)
 • Na koniec Anna Kubica z Biblioteki Śląskiej w Katowicach omówiła platformy cyfrowe Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, takie jak Eduś, EWoŚ i Geohist.

Większość elementów programu konferencji skupiało się na cyfrowych aspektach bibliografii regionalnej, wyzwaniach współczesności oraz prezentacjach związanymi z oprogramowaniem i platformami cyfrowymi. To była doskonała okazja dla uczestników, aby poznać najnowsze rozwiązania i tendencje w dziedzinie bibliografii regionalnej mające na celu połączenie bibliografii z digitalizacją zbiorów.

Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości Biblioteki Sląskiej konferencja była nagrywana i można ją obejrzeć w serwisie YouTube:

Materiał fotograficzny prezentowany w relacji pochodzi z zasobów własnych oraz Biblioteki Śląskiej.

Share: