Czy biblioteki powinny robić bibliografię regionalną i gromadzić zbiory regionalne?
Szeroko rozumiany regionalizm jest zadaniem bibliotek wojewódzkich i powiatowych na mocy Ustawy o bibliotekach od 1997 roku . Chociaż dla wielu bibliotek jest to przykry obowiązek, to odpowiednie podejście do tematu może okazać się bardzo korzystne. Co więcej regionalizmem powinny...
Więcej szczegółów